.
Hải sản tươi sống
0963 040 155 https://zalo.me/0963040155 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063499569270 https://goo.gl/maps/kaVQrwMd1bQ1wtsA8

Hải sản tươi sống

Hải sản tươi sống là những loại thực phẩm từ biển hoặc sông suối được bắt hoặc thu hoạch ngay sau khi nó chết và vẫn còn sống hoặc được giữ sống đến khi tiêu dùng. Điều này giúp duy trì chất lượng, hương vị và giá trị dinh dưỡng tối đa của hải sản.

12